• GÜNCEL 01-10-2019

  OKULLARDA ZEKA TARAMASI YAPILMASI HAKKINDA BASIN BİLDİRİSİ
   
   
  KAMUOYUNA,
   
   
  Bir süre önce Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullarda zekâ taramasının başlatıldığı, hâlihazırda 800 bin çocuğun taramasının yapıldığı ve taramaların devam edeceği açıklandı. Bizler çocuk ve ergen psikiyatri profesyonelleri olarak uygulamanın doğurabileceği olumsuzluklara dikkat çekmek istiyoruz. 
   
  Zekâ halen net olarak tanımlanamayan çok boyutlu, soyut ve karmaşık bir kavram olup, bu kavramı tek başına zekâ testlerinden elde edilecek “IQ puanı” ile değerlendirmek mümkün olmamaktadır. Zihinsel yeteneğin, testlerden elde edilen puanlar yerine, uyumsal becerilere göre değerlendirilmesi önerilmektedir. Soyut düşünme, diğer insanların düşünce, duygu ve deneyimlerini anlayabilme, empati, kişiler arası iletişim, karşılaşılan yeni durumlara uyum sağlayabilme, boş zamanları değerlendirebilme, kişisel bakım becerileri, davranışları kontrol edebilme, okul/işteki görevleri organize edebilme, farklı düşünceler arasında bağlantı kurabilme gibi beceriler uyumsal beceriler arasında sayılmaktadır. Günümüzde bu uyumsal becerilerin her yönünü değerlendirebilecek bir zekâ testi bulunmamaktadır.

  TAMAMI...
   
 • 30
 • GÜNCEL
  BASIN BİLDİRİSİ 25.08.2019

  Çocukların Çığlıklarını Oyun Oynarken Duyalım...


   

  İnsan haklarının temel ihlali olan kadınlara ve kızlara yönelik şiddet, önlenebilir ve önlenmesi gereken salgın gibi yayılan toplumsal bir sorundur.

  İstisnasız her birey kadınlar ve erkekler, erkek çocukları ve kız çocukları arasındaki her tür eşitliği savunmalıdır. Politika yapıcıların temel görevleri olan tüm kadınların ve kız çocuklarının şiddetten, korkudan ve baskıdan uzak yaşadığı bir dünya için çabaladıklarını hemen görmek istiyoruz.

  Günümüzdeki en önemli kavramlardan olan ve de tüm meslek gruplarına uygulanan “hesap verebilirlik” kavramının kadınların katledilmesine yol açan her kamu görevlisine de uygulanıp uygulanmadığını merak ediyoruz. Hukukçu ve emniyet güçlerini daha duyarlı ve etkin olmaya davet ediyoruz. TAMAMI...
 • GÜNCEL
  BASIN BİLDİRİSİ 06.08.2019

  ÇOCUKLAR İÇİN ÖZEL GEREKSİNİM DEĞERLENDİRMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK (ÇÖZGER) HAKKINDA BASIN BİLDİRİSİ


  KAMUOYUNA
  20.02.2019 tarih ve 30692 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmeliğin çocukların bütüncül değerlendirmesinin sağlanacağı ön savı ile emek harcanarak hazırlandığı ifade edilmektedir. Ancak yürürlüğe girdiği ilk günden itibaren başta Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları alanında olmak üzere farklı branşlarda ciddi sorunlarla karşılaşılmış, çocuk sağlık kurullarının işleyişi olumsuz etkilenmiş, bazı yerlerde durma noktasına gelmiştir. Bu durum da özel gereksinimi olan çocukların ve ailelerinin mağdur olmasına yol açmıştır.
  Yönetmeliğin çocukların damgalanmasını önlemek amacıyla Çocuklar İçin İşlevsellik Yetiyitimi ve Sağlığın Uluslararası Sınıflandırması (ICF-CY) temel alındığı iddiasıyla hazırlandığı ifade edilmektedir. Ancak damgalanma ile mücadele programlarına baktığımızda bozuklukla ilgili farkındalığı arttırmak, hastalığın doğası ve tedavi olanakları hakkında bilgilendirmek temel basamaklardır. Aslında bilimsel, kanıta dayalı,  tüm dünyada geçerli olan psikiyatrik tanıların gizlenmeye çalışılması hem damgalanma mücadeleleriyle çelişmekte hem de diğer sağlık çalışanlarının ön yargılarını gözler önüne sermektedir.   Biz ruh sağlığı profesyonelleri olarak aslında psikiyatrik bozukluklara yönelik bu önyargıların ve yanlış inanışların damgalanmaya,   damgalamanın da ayrımcılığa yol açabileceğinden endişe duymaktayız.

  Yürürlüğe konulan ÇÖZGER yönetmeliği ile psikiyatrik tanıların kullanılmasından kaçınılması, aynı hastaların farklı kliniklerde farklı gereksinim düzeyleriyle değerlendirilmelerine yol açmaktadır.  Bu durum da tutarlılığı olmayan, çelişkiler içeren raporlara yol açabilmektedir.

  TAMAMI...
 • GÜNCEL
  BASIN BİLDİRİSİ 16.05.2019

  KAMUOYUNA DUYURULUR

  Geçtiğimiz günlerde özel bir kanalda yayınlanan çok izlenen ve takip edilen bir programda Hristiyanlık dinine mensup olan 13 yaşında bir çocuğun ebeveynlerinin onayı alınmadan televizyon programına çıkarılmasının ve canlı yayında reyting uğruna Dininin değiştirilmesinin uygun olmadığını ve bunun bir tür duygusal çocuk istismarı olduğunu ayrıca bu durumun suç unsuru taşıdığını düşünüyoruz.
  Türkiye gibi laik bir Ülkede tabii ki gençler inançları konusunda özgürdür fakat bunun bir tür şov ve reyting malzemesi olarak kullanılmasını kınıyoruz.
  Türkiye’nin de imzaladığı Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 1. Maddesinde yer alan “Taraf Devletler, bu sözleşmede yazılı olan hakları kendi yetkileri altında bulunan her çocuğa, kendilerinin, ana babalarının veya yasal vasilerinin sahip oldukları ırk, renk, cinsiyet, dil, siyasal ya da başka düşünceler, ulusal, etnik ve sosyal köken, mülkiyet, sakatlık, doğuş ve diğer statüler nedeniyle hiçbir ayrım gözetmeksizin tanır ve taahüt ederler” ibaresine istinaden resmi makamların bu durum ile ilgili inceleme başlatmalarını talep ediyoruz.  Saygılarımızla
  Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği Yönetim Kurulu
 • GÜNCEL
  BASIN BİLDİRİSİ 25.04.2019

  Kamuoyuna;

  23 Nisan 2019 tarihinde Küçükçekmece’de gerçekleşen 5 yaşındaki bir çocuğa yönelik yapılan cinsel istismarı şiddetle kınıyoruz. Kendisine acil şifalar diliyoruz. Çocuk ve genç ruh sağlığı hekimleri olarak kendisinin ve ailesinin yanında olduğumuzu belirtmek isteriz.
  Bir çocuğun isteyerek incitileceğini düşünmek bile oldukça zorken, her gün ülkemizde bir çocuğun incitildiğine şahit olmak anne-babalar kadar toplum içinde üzücü ve travmatiktir. Ne yazık ki giderek daha sık şahit olduğumuz ve infial yaratan cinsel istismar olguları buzdağının görünen yüzünün küçük bir kısmıdır. Biz çocuk ruh sağlığı alanında çalışan tüm profesyoneller istismarın her boyutuyla günlük pratiğimizde giderek artan bir biçimde karşılaşırken, bildirilmeyen veya fark edilmeyen birçok olgunun varlığını da bilmenin sorumluluğuyla toplumu bilinçlendirmek ve istismarı önlemek adına çabalamaktan hiç vaz geçmedik.
  Yaşadığımız bu hazin olayda olduğu gibi çocuğa yönelik cinsel istismar durumlarında toplumun güçlü duygusal tepkiler vermesi farkındalığın oluşması ve istismarın önlenmesi açısından çok değerlidir. Öte yandan suçluyu canavarlaştırarak ve idam edilmesini isteyerek tüm istismarların sona ereceğini düşünmek de gerçekçi değildir. Bu durum istismarın ön görülemeyen ve kontrol edilemeyen güçlerin sonucu olduğu algısını pekiştirirken, cinsel istismarın nedenleri, sonuçları ve önlenmesi açısından nesnel bir tartışmanın yapılabilmesini ve gereken önlemlerin alınmasını engelleyebilir.
  Cinsel istismar çok boyutlu, karmaşık, fiziksel ve ruhsal sağlığı ağır bir biçimde etkileyen ciddi bir halk sağlığı sorunudur. Biz çocuk ve ergen ruh sağlığı hekimleri tüm çocukların korunmayı hak ettikleri bilinciyle; bu sorunun her yönüyle ele alınması, önleme müdahalelerinin oluşturulması ve yaygınlaştırılması, çocuk istismarına karşı toplumsal bir politika oluşturulması için üzerimize düşen her görevi üstlenmeye her zaman hazır olduğumuzu bildirmek isteriz.

  Saygılarımızla
  Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatri Derneği
  Yönetim Kurulu
 • Güncel 13.04.2019

  Rabia Naz 

  Rabia Naz'ın Şüpheli Ölümüyle ilgili Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatri Derneği'nin Kamuoyu Açıklaması 
   
  Her çocuğun ölümü anne-baba için en ağır ve zor travmalardan biriyken,  toplum için de sarsıcı ve üzüntü vericidir. Bu kayıp şüpheli bir şekilde gerçekleşirse ve aydınlatılmazsa anne babanın acısı ve kederi katlanarak artarken, toplumun da üzüntü ve endişeleri artar, adalet ve güven duygusu zedelenir. 
  Böylesine bir keder ve acı içindeyken Rabia Naz'ın babasının çocuğunun hikayesini paylaşması, ölümüyle ilgili şüphelerin aydınlatılma talebinden vazgeçmemesi, çocuğunun güzel hatırasına ve onuruna sahip çıkması, ayrıca Sevgili Rabia Naz'ın nezlinde tüm çocukların hak savunuculuğunu üstlenmesi takdire şayandır. Biz çocuk ve ergen ruh sağlığı hekimleri olarak kendisine ve çocuklarına sahip çıkan tüm babalara sadece saygı duyabiliriz. Ayrıca Rabia Naz'ın şüpheli ölümünün aydınlatılması yargısal bir sürecin ötesinde, toplumsal güven ve adalet duygusunun korunması için elzem, kamu menfaati ve vicdanı için de gereklidir. 

  Saygılarımızla

  Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatri Derneği
  Yönetim Kurulu
 • GÜNCEL  
  rotator slide112

  Welcome Message

  “The theme of this year’s congress is “Starting from the Beginning – Laying the Foundation for Lifelong Mental Health” and it rightly places an important emphasis on early identification, illness prevention and health promotion over a lifespan.” Read more
   
  A/Prof Say How Ong
  Organising Chair, 24th World Congress of IACAPAP

BAĞLANTILAR

AACAP Practice Parameters
Türk Psikiyatri Dizini
TBMM Çocuk Hakları İzleme Komitesi
 
ÇOCUK VE ERGEN PSİKİYATRİSİ KLİNİKLERİ
 
 
                                     twifaceyou 

ÇOCUK VE GENÇLİK RUH SAĞLIĞI DERGİSİ

res
Sayın COGEPDER üyeleri,
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisinin tüm sayılarına erişebilirsiniz.
gonder

Ailelere Yönelik

 •                                                                                                  mutluaile

   


 • anne-baba 1
   

ONLİNE KİTAP SATIŞ VE KONGRE KAYIT