Sayın Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği Üyeleri

 

Derneğimizin iki yılda bir yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı 03 Nisan 2014 10:30 – 12:00 saatleri arasında Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği

Genel Merkezi’nde  aşağıdaki gündemle toplanacaktır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı durumda ikinci toplantı 10 Nisan 2014 Perşembe günü saat 17:00 – 19:00 saatleri arasında, 24.Ulusal Kongre'nin yapılacağı Konya Dedeman Otel' de gerçekleştirilecektir.

 

           

3 Nisan 2014  OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1)      Saygı duruşu

2)      Açılış Konuşması

3)      Divan seçimi

4)      Tüzük değişikliği

a.       Onur Kurulu oluşturulması

b.      Fahri üyeliğin eklenmesi

5)      Dernek İşleyiş Yönergesinin görüşülmesi

6)      Mesleki Etik İlkeler Metninin görüşülmesi

7)      Onur Kurulu’nun seçilmesi

8)      Kongre Düzenleme Kurulu’nun seçilmesi

9)      Dernek Yönetim Kurulu çalışma raporunun sunulması

10)   Dernek Yönetim Kurulu mali raporunun (bütçenin) sunulması

11)   Denetleme Kurulu raporunun sunulması

12)   Yönetimin aklanması

13)   Dernek YK ve Denetleme Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi

14)   Dilek ve öneriler

 

5. ve 6. maddeler olarak  görüşülecek olan Dernek İşleyiş Yönergesi ve Mesleki Etik Kurallar metni ekli dosyalarda bilgilerinize sunulur. Bu iki metin Derneğimizin işleyişini ve mesleki tutum ve ilişkileri belirleyecek belgeler olması açısından tüm Dernek üyelerinin okuyup değerlendirmesi ve görüşlerini Genel Kurul'da paylaşmaları önem taşımaktadır.

Dernek İşleyiş Yönergesi

 

Mesleki Etik Kurallar

 

Saygılarımızla duyurulur.  

        Dernek Yönetim Kurulu