Makaleler

 

Ruh Sağlığı Yasa Tasarısına İlişkin Basın ve Kamuoyu Duyurusu

Ülkemizde uzun yıllardan beri ruh sağlığı çalışanları ve dernekleri tarafından çeşitli kereler gündeme getirilmiş olan Ruh Sağlığı Yasası, son olarak 2016 Aralık ayında MHP, Milletvekili ve psikolojik danışman Sayın Deniz Depboylu’nun çağrısı ile TBMM’de Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği’nin de içinde bulunduğuruh sağlığı ile ilişkili meslekderneklerinin(Türkiye Psikiyatri Derneği, Türk Psikologlar Derneği, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Çocuk Gelişimi ve Eğiticimleri Derneği, Psikiyatri Hemşireleri Derneği) ve hak savunucusu sivil toplum kuruluşlarının (Ruh Sağlığında İnsan Hakları Girişimi Derneği) temsilcilerinin biraraya gelip1 yılı aşkın bir süre devam eden çalışmaları ve emeklerisonucunda bir yasa taslağı şeklinde hazırlanmıştır.TBMM bünyesinde meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının ortak çalışmasıyla üretilen bu taslak 2018 Mart ayı içinde Ruh Sağlığı Kanun Teklifi olarak TBMM başkanlığına sunulmuştur.

Bu yasa ayaktan ve yataklı ruh sağlığı hizmetlerinin en iyi şekilde verilmesi, ruh sağlığı hizmetlerine ihtiyaç duyan bireylerinhizmet ve destekleri  en kapsamlı şekilde almalarının sağlanması, ruh sağlığı ile ilişkili mesleklerin uygulamaları hakkında düzenlemelerin yapılması, hukuki ve etik sorun ve ikilemlerin giderilmesi, insan ve hasta haklarının korunması ve ruh sağlığı alanında sınır ihlallerinin önlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Yasanın önemli vurgularından biri ruh sağlığının çocuğun doğumundan itibaren gözetilmesi gereken bir sağlık unsuru olmasıdır. Çocuk ve gençlerin ruhsal açıdan sağlıklı olarak büyümesi toplumda erişkin yaşta görülecek ruhsal hastalıkların önemli ölçüde azaltılmasını sağlar. Dünya Sağlık Örgütü istatistikleri de bunu ortaya koymaktadır. Bu bağlamda bu yasa taslağında ruhsal yönden sağlıklı gelişim ve her yaşta ruh sağlığının korunması esas alınmıştır. Ayrıca çocukların ruhsal hastalığa yol açabilecek risklerden (şiddet, istismar vb.) korunmasına da yasa kapsamında yer verilmiştir.

Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği olarak bu taslağın yasalaşmasını çocuk ve gençlerin, yani ülkemizdeki gelecek nesillerin ruh sağlığı açısından çok önemsiyoruz. Yasanın Uluslararası Çocuk Hakları Bildirgesine sadık kalarak gerçekleştirilmesi ve uygulanması konusunda sürecin takipçisi olmanın yanısıra elimizden gelen desteği ve emeği göstermeye devam edeceğimizi siz Basın-Yayın Organlarına ve Kamuoyuna duyururuz.

Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği