Yazdır

YÖNETİM KURULU

2018-2020 YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

GÖREV                                 UNVAN                                İSİM                                                  GÖREV YERİ                         

BAŞKAN                              PROF. DR                  FATMA NESLİHAN İNAL        DEÜ Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD           

BAŞKAN YAR.                     PROF.DR                   ALİ EVREN TUFAN                               Abant İzzet Baysal Üni. Tıp Fakültesi                                               

GENEL SEKRETER            DOÇ.DR                     MAHMUT CEM TARAKÇIOĞLU       İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi                                                

SAYMAN                      DR ÖĞRETİM ÜYESİ       BURCU ERSÖZ ALAN                           Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi             

ÜYE                                    DOC.DR                     ÜMİT IŞIK                                       Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi                                 

ÜYE                                    DOC.DR                     MERYEM ÖZLEM KÜTÜK             Başkent Ünv Adana Uyg. ve Araşt. Mkz. Hst.                      

ÜYE                                    DOÇ.DR                     BURAK BAYKARA                DEÜ Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD