NÖKS (Nesnel Örgün Klinik Sına) adli rapor yazma aşaması ile başlar. Bu aşamada adaylar 30 dakika içinde kendilerine verilen örnek adli olgu ile ilgili adli rapor hazırlarlar. Daha sonra belli konularda hazırlanmış senaryolara göre dört klinik görüşmeden oluşan aşama başlar. Bu senaryo ve görüşmelerin konuları; krize müdahale, ilaç tedavisi/tedavi planlama, tanı hakkında bilgi verme/aile görüşmesi, tanı koydurucu görüşme şeklindedir. Dört görüşme odası yan yana bulunur, her odada bir masa, ayrıca görüşmeci, simüle olgu ve odada görüşmeyi izleyip değerlendirme yapacak olan iki jüri üyesinin oturduğu sandalyeler yer alır. Masanın üzerinde yapılacak görüşme için gereken reçete, kalem, kağıt, v.b. malzemeler bulunur. Odaların kapılarında asılı olan zarfın içinde o durakta yapılacak görüşme ile ilgili senaryo ve adaydan görüşme sırasında beklenen görevlerin açıklandığı notlar yer alır. Bu aşama ilk dört adayın görüşme odalarının önünde bu yönergeleri incelemeleri ile başlar. On dakikalık inceleme süresinin ardından zil sesi ile adaylar görüşme odasına girer ve yönergede belirtilen görevi tamamlamak için 15 dakika zaman tanınır. Bu sürenin sonunda her aday bir sonraki görüşme odasına geçecek şekilde yer değiştirerek dört görüşmeyi tamamlar. Görüşmeler sırasında odalarda bulunan jüri üyeleri her senaryo-görev ile ilgili tamamlanması  beklenen görevlerin puanlandığı liste üzerinden değerlendirme yaparlar. Adayların her bir görüşme için aldığı not iki jüri üyesinin verdiği notların ortalaması; sınav notu ise beş etaptan aldığı puanların ortalaması dikkate alınarak hesaplanır.

Aşağıda “krize müdahale” alanında yapılmak üzere hazırlanan adaylara verilecek senaryo için bir örnek yer almaktadır:

 ADAY YÖNERGESİ

KRİZE MÜDAHELE

 

                                                                                                                         Tarih: .../ .../ ....

Bu durakta,  size hasta dosyası  verilen olgunun annesi ile görüşme yapmanız, tanıyı açıklayıp tanıyla ilgili bilgilendirme sağlanmanız, önümüzdeki süreçte planlanan girişimler ve tedavi süreci hakkında bilgi vermeniz beklenmektedir.

 

Uygulamanız değerlendirmeciler tarafından puanlanacaktır.

Görüşmeniz sonucunda aşağıda size tanımlananlar doğrultusunda değerlendirmecilere bir sunum yapmanız beklenmektedir.

Değerlendirmecilerin tepki veya geri-bildirim vermesini beklemeyiniz. 

 

 

İlk okula kadar sakar ve yavaş olarak bilinen Alinin esas sorunları ilkokula başladıktan sonra başlamış. Yavaş yazdığı için sınıfın gerisinde kalıyormuş. Yazısı düzensiz ve okunaksızmış. Yazarken satırı takip etmekte güçlük çekiyor, harfleri çok iri yazdığı için satır çizgisinin dışına kaydırıyormuş. Bazı harfleri öğrenmekte özellikle güçlük çekmiş, tüm sınıf okuma söktüğü halde halen bilmediği harfler varmış. Harfleri tek tek sorulunca söyleyebiliyormuş ancak sesleri birleştiremediğinden okumayı tam sökememiş.

Annesi 1. Sınıfın başından beri her gün 4-5 saat ona ders çalıştırıyormuş, ancak ödevlerini zar zor yetiştiren Ali yavaş öğreniyor ve öğrendiklerini kısa süre sonra unutuyormuş. Ders çalışmaya isteksizmiş, annesi bunlar için azarladığında ağlıyormuş. 2. Dönemin ortalarına doğru halen okuma-yazmayı sökemediğine değinen öğretmeni, anneye oğlunun zeka geriliğinin olduğunu, bu okuldan alarak özel eğitime yönlendirmelerini önermiş. Bunun üzerine endişelenen anne çocuk psikiyatri polikliniğine başvurmuş.

 

10 dakika içinde

Dosyadaki bilgileri ve yönergeyi inceleyiniz.

15 dakika içinde

1)-Olgunun annesi ile tanı hakkında bilgi verip tedavi planını anlatacağınız bir görüşme yapmanız

2)-annenin kaygılarını anlamaya çalışıp sorularını yanıtlamanız beklenmektedir.