Yazdır

YETERLİK KURULU

 

YETERLİK YÜRÜTME KURULU GENEL KURUL TUTANAĞI

 

Çocuk  ve Ergen Psikiyatrisi Derneği  Yeterlik Yürütme Kurulu 15.04.2016 tarihinde toplanmıştır. Geçmiş dönemle ilgili bilgilendirme yapılmıştır. Yeterlik yürütme Kurulu ve Alt Kurullar için üyüler seçilmiştir.

 

YETERLİLİK YÜRÜTME KURULU

Başkan: Prof. Dr. Ayşegül Yolga Tahiroğlu
Sekreter: Doç. Dr. A. Evren Tufan
Üyeler: Prof. Dr. Özlem Yıldız Gündoğdu
           Prof. Dr. Nursu Çakın Memik
           Prof. Dr. Neslihan İnal Emiroğlu
           Doç. Dr. Özhan Yalçın
           Prof. Dr. Neşe Perdahlı Fiş
           Doç. Dr. Sevcan Karakoç

AKREDİTASYON KURULU

Prof. Dr. Elvan İşeri
Prof. Dr. Füsun Çuhadaroğlu
Prof. Dr. Özlem Özcan